Réseau d’entreprises expertes en sécurité incendie
Oplossingen en diensten voor brandveiligheidssystemen

Oplossingen

Industrie
Olie & Gas
Nucleair
Luchtvaart
Transport
Datacenter & Telecom
Gezondheidszorg
Winkelcentra
Hoogbouw
Onderwijs
Accomodatie
INDUSTRIE

Industrie

Industriële sites zijn bijzonder blootgesteld aan brandgevaar door de aard van hun productie, de gebruikte producten of opgeslagen goederen, deze kunnen gevaarlijk zijn voor mens, milieu en infrastructuur. En zijn vaak de oorzaak zijn van rampen met ernstige economische en menselijke gevolgen.

Zeer hoge gebouwen (stratificatiefenomeen), aanwezigheid van natuurlijke omgevingsverschijnselen, zoals stof of vochtigheid; aanwezigheid van aerosolen of dampen, speciale luchtstroom omstandigheden zoals sterke ventilatie, blazers; de temperatuur en haar schommelingen; aanwezigheid in de omgeving van bijtende middelen (chloorcomponenten, ammoniak, zuren, …); de aanwezigheid van open vlammen, speciale verlichting (oa voor optische vlamdetectie), zorgt niet altijd voor een optimale betrouwbaarheid van zogenaamde “traditionele” detectiesystemen.

Branddetectie aangepast aan de specifieke noden en risico’s van industriële site, is essentieel om de veiligheid te garanderen en exploitatieverlies te voorkomen. Het EX-gamma is bedoeld om het brandgevaar in ATEX-omgevingen te bewaken. Het biedt een detectieoplossing in moeilijke omgevingen.

Maar het detecteren en in veiligheid brengen is niet voldoende. Vaak is het nodig om mensen en eigendommen te beschermen door in te spelen bij het begin van de brand zelf. Naast de rechtstreekse gevaren van brand, is de verspreiding ervan een bijkomend risico. Een automatisch blussysteem kan hier ook een antwoord bieden door de omgeving van het incident af te koelen.

Wat het risico ook is, alert en alarm zijn de essentiële fasen bij het beschermen van mensen en het uitvoeren van brandbestrijdingsmaatregelen.

Onze partners

Ontvang onze nieuwsbrief