Réseau d’entreprises expertes en sécurité incendie
Oplossingen en diensten voor brandveiligheidssystemen

Oplossingen

Industrie
Olie & Gas
Nucleair
Luchtvaart
Transport
Datacenter & Telecom
Gezondheidszorg
Winkelcentra
Hoogbouw
Onderwijs
Accomodatie

Nucleair

Branden en ontploffingen, zowel met een interne of externe oorsprong (aardbeving, blikseminslag) zijn oorzaken van zware ongevallen. Er moeten daarom bescherming geboden worden om te voorkomen dat een brand of ontploffing tot rampen leidt met zeer ernstige economische en menselijke verliezen.

De aanwezigheid van radioactieve bronnen in deze sector is een extra element waarmee rekening moet worden gehouden bij brandbeveiliging. Het risico is dat de brand zodanig toeneemt dat de bescherming van de radioactieve bronnen afneemt. Deze bronnen kunnen op hun beurt weer een extra risico vormen bij de brandbestrijding en de evacuatie van mensen.

Deskundigheid op het gebied van brand- en ontploffingsgevaar vereisen de kennis van het fenomeen brand en ontploffingen om de genomen bestrijdingsmaatregelen te evalueren. Redundantie, degraded mode, aardbeving bestendig, veroudering door straling zijn concepten die men onder de knie moet krijgen om een nucleaire installatie goed te keuren.

Onze partners

Ontvang onze nieuwsbrief