Réseau d’entreprises expertes en sécurité incendie
Oplossingen en diensten voor brandveiligheidssystemen

Services

Studie & advies
INSTALLATIE
Indienststelling
Opleiding
Onderhoud
Pechverhelping
Technologische migratie
Herconditionering
Herwinning van ionische detectoren
SERVICES _ REPRISE DETECTEURS IONIQUES

Herwinning van ionische detectoren

In het kader van de geleidelijke vervanging van de ionendetectoren moet de terugname en de ontmanteling van de ionendetectoren plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke verplichtingen inzake stralingsbescherming en milieubescherming en moet er een terugnamecertificaat worden afgegeven.

Als houder van de ASN-autorisatie is DEF bevoegd om al deze handelingen met betrekking tot de nuttige toepassing, de ontmanteling, het transport en de behandeling van ionendetectoren uit te voeren.

Onze partners

Ontvang onze nieuwsbrief